Rəhbərlik

 Heraçiyev Mohuma Əhməd oğlu

                                             Vəzifəsi : Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyinin Direktoru
 

  

 Abdullayev Şamil Muradxan oğlu

                                             Vəzifəsi : Agentliyin direktor müavini
 

 

 Mirzəyev Fərahim Azad oğlu

                                             Vəzifəsi : Agentliyin direktor müavini